www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คณะบุคคลธุรกิจให้เช่ารถตู้

(1/1)

บีบี้:
เดิมบริการให้เช่ารถตู้อยู่ก่อนแล้วแต่ในนามบุคคลธรรมดา

แต่เมื่อมารวมกับเงินเดือนประจำทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่ม จึงคิดจะจดเป็นคณะบุคคลรวมกับพี่น้องที่ให้บริการเช่ารถตู้เหมือนกัน จึงอยากจะถามว่าสามารถจดเป็นคณะบุคคลได้เลยมั้ยคะ ช่วยคำถามหน่อยเถอะค่ะ

007:
ถ้ารถเป็นของเรา แล้วน้องหาลูกค้าและดูแลเก็บเงินให้ ก็น่าจะจดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญครับ (เหมื่อนคณะบุคคลครับ แต่ต่างกันที่แสวงหากำไร) 

์AnAn:
เปรียบเทียบกับ การจดคณะบุคคล มีข้อดี-เสีย ต่างกันอย่างไรครับ โดยเฉพาะภาระภาษี และการทำบัญชีแสดง และถ้าอยากให้คนขับและพนักงานมีประกันสังคมด้วย ต้องทำแบบไหนดีกว่าครับ

town:
1.  การจดห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลนั้น  เป็นการแตกหน่วยภาษีเพื่อให้ฐานภาษีต่ำลง  ดังนั้นหากมีรายได้ทั้งเงินเดือนและค่าเช่า  เมื่อรวมกันก็จะทำให้ฐานภาษีสูงขึ้น  แต่หากแยกฐานภาษีได้  ก็มีแนวโน้มจะเสียภาษีน้อยลงครับ2.  ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล  ต่างก็มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกัน  การทำบัญชีก็ไม่ต่างกับบุคคลธรรมดาครับ  เพียงแต่ต้องระวังในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์  ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นหากมีรายได้จากการให้เช่าก่อนหักรายจ่ายเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี  ก็ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ  และอาจจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถ้าผู้เช่าเป็นนิติบุคคล3.  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ก็มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างได้  ดังนั้นในกรณีที่มีการจ้างลูกจ้างก็สามารถทำประกันสังคมให้ลูกจ้างได้ครับ

สวย:
อะไรบ้างค่ะที่เป็นธุรกิจส่วนบุคคล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม