www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นแบบหรือไม่

(1/1)

ปัฐ:
กรณีที่เราได้รับหนังสือรับรองหักณที่จ่าย    ซึ่งเป็นเงินได้ปี 49   เป็นรายได้ ค่าตอบแทน   แต่ บริษัท จำกัด เพิ่ง มาทำยื่น เสียภาษี ภงด 3 ในปี   2550  แล้ว เราบุคคลธรรมดา ควรจะยื่นหรือเปล่า จะกระทบหรือไม่ ซึ่ง ความจริงเป็นเงินได้ปี 49  แต่เคยรู้มาว่า   เหมือน สรรพากร จะยึดเกณฑ์ว่า เวลา ดูแบบ ภงด 3  บริษัท แล้ว เรียกดูรายงานเป็น ปีปี ซึ่ง จะโชว์ชื่อเรา(บุคคล)ด้วย ถ้ารายได้  ช่วย ตอบด้วยนะคะ

a-man:
บุคคลธรรมดา  จะยื่นเสียภาษีตามเกณฑ์เงินสด  กล่าวคือ  ได้รับเงินในปี ไหน  ก็ให้ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีนั้น  เช่น  ได้รับเงินในปี 49  ก็ต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 49  จ๊ะจากข้อมูลที่ให้มา  แสดงว่าได้รับเงินในปี 50  ดังนั้นในปี 49  ยอดดังกล่าวก็ไม่ต้องนำมารวมยื่นจ๊ะ

ปัฐ:
ถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะ    คือ บริษัทตั้ง  เป็น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปี  49   และ นำทำจ่าย ออกหนังสือรับรองหักณที่จ่าย  ปี 49 เช่น  วันที่ออกหนังสือรับรอง  11 พย2549  และ จ่ายค่าเบี้ยปรับ+ยื่น ภาษี  30 เมย 50  เราในฐานะ บุคคลธรรมดาจะถือเป็นรายได้ในปี 50 หรือ ปี49 คะ  เราจะยึดตามหนังสือรับรองที่บริษัท ออกมาให้ หรือ ยึดตามจริงที่ได้รับเงิน คะ   ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม