www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะไปประมูลงานวิ่งรถตู้ จำเป็นต้องไปเปิดจัดตั้งเป็น หจก.

(1/1)

ลี:
ถ้าประมูลงานไม่ผ่าน  จะปิด หจก.เลยได้ไหม

จะมีปัญหาปิดไม่ได้หรือเปล่า ต้องทำยังไงบ้าง  ขั้นตอนยุ่งยากไหม

- และถ้าตอนก่อนเคยเสียภาษี ในนามบุคคลธรรมดาตลอด พอมาเปิด เป็นหจก. ถ้าเกิดประมูลงานผ่าน จะเสียภาษี แยกกันใช่หรือไม่

-ถ้าไม่ผ่าน ก็ไม่เกี่ยวกันอีก เคยเสียภาษี ยังไง ในนามบุคคล ก็เสียไป  ไม่มีการมา รีเช็คกันใช่หรือไม่ ถ้า หจก.ไม่ได้มีการจั้ดตั้ง ขึ้น หรือ จัดตั้งขึ้นแล้วดำเนินการก็เป็นการเสียภาษีกันคนล่ะส่วนอยู่ดี

007:
หจก. กับบุคคลธรรมดา ไม่มีความเกี่ยวข้องกันครับ อยู่ที่ว่าเรารับงานในนามของใครส่วนถ้าเลิกห้าง แล้วจะจ้างเค้าทำ ก็ไม่ยากอะไรครับ ซึ่งถ้ายังไม่ได้ประกอบการ ก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปิดครับ  

สุณิษา:
                     รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ                ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท                 .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ                   ..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : sunisa_r2524@hotmail.com

                                  ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-0896768นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม