www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การรับรู้รายได้ค่าบริการ

(1/1)

โมนา:
เป็นตัวแทนเกี่ยวกับการขนส่ง ในกรณีรับใบกำกับภาษีซื้อ

จากสนง.ใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษีขายเนื่อง

จากยังไม่ได้รับเงินจากลูกค้า ทำให้เกิดการ  Cr.ภาษีใน

ภ.พ.30 ไม่ทราบว่าจะต้องรับรู้ได้ค่าบริการดังกล่าวเมื่อค่าบริการเสร็จสิ้นสุด หรือออกภาษีขายเมื่อได้รับชำระเงิน

จากลูกค้า (ลูกค้าทยอยจ่ายเงิน)

มือใหม่หัดขับ:
ถ้าจ่ายในเดือนเดียวกันก็ออกทีเดียวน่าจะได้ แต่ถ้าลูกค้าทยอยจ่ายนานก็ทยอยออกใบกำกับทุกครั้งที่ได้รับเงินเนื่องจากรายได้ค่าบริการนั้นทางภาษีใช้เกณฑ์เงินสดคือภาระภาษีเกิดเมื่อมีการชำระเงิน แต่ทางบัญชีต้องตั้งรายได้ค้างรับ ไว้ด้วยน่ะค่ะ

ออย:
การลงบัญชีเกี่ยวกับรายได้ค่าบริการค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม