www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เราสามารถยื่นเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 49 ตอนนี้ได้มั้ยครับ มีผลเสียมั้ยครับ ยังไม่ได้ยื่นเลย แนะนำทีค

(1/1)

วิน:
เราสามารถยื่นเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 49 ตอนนี้ได้มั้ยครับ มีผลเสียมั้ยครับ ยังไม่ได้ยื่นเลย ปีที่แล้วโดนหัก ณ ที่จ่ายไปเป็นแสนเลย รบกวนแนะนำทีครับ

town:
อย่างไรก็ควรยื่นให้ถูกต้องครับ  เพราะการไม่ยื่นแบบแสดงการเสียภาษี  จะมีอายุความถึง  10  ปีครับ  รีบไปยื่นเลยครับ  และอย่าลืมนำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายไปด้วยครับ  อาจให้ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรคิดให้เลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม