www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ประมาณการภาษีนิติบุคคลครึ่งปี

(1/1)

ตี๋:
ถ้าปีที่แล้วมีผลประกอบการขาดทุน ครึ่งปีแรกของปี 50 ก็มีผลขาดทุนเช่นกัน  แต่ตอนสิ้นปีคาดว่าน่าจะมีกำไร เราจะทำการประมาณการอย่างไร

town:
ต้องดูตัวกำไร(ขาดทุน)สุทธิทางภาษี  หลังหักขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบปีบัญชี  ว่ายังเป็นขาดทุนหรือกำไร  จึงจะนำมาพิจารณาประกอบ  หากยังออกมาเป็นขาดทุนนิดหน่อย หรือออกมาเป็นกำไร  การยื่น ภงด.51  ก็ควรเป็นกำไรไว้ดีกว่าครับ  แต่จะมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม