www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การรับรู้รายได้และต้นทุนของธุรกิจให้บริการ ซึ่งแบ่งรับค่าบริการเป็นงวด

(1/1)

nu_meenka:
เป็นธุรกิจให้บริการซึ่งมีการแบ่งจ่ายชำระเป็น 3 (50%, 20%, 10%) งวดตามที่ระบุในสัญญา โดยงวดแรกเป็นรายได้รับล่วงหน้า ควรรับรู้รายได้และต้นทุนอย่างไรค่ะ

ช่วงเวลาในการทำงานของงาน 1 เดือนโดยความตั้งใจ คือ รายได้อยากรับรู้ตามความสำเร็จของงานรบกวนช่วยแสดงความเห็นให้คำแนะนำด้วย หากได้เป็นคู่บัญชีจักขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ

007:
ควรรับรู้รายได้เมื่อให้บริการครับ  เมื่อได้รับเงิน

dr. เงินสด  

cr. รายได้รับล่วงหน้าเมื่อได้ให้บริการ

dr.รายได้รับล่วงหน้า (หรือ dr. รายได้ค้างรับ กรณีที่ยังไม่ได้รับเงินล่วงหน้า)

cr. รายได้ค่าบริการเมื่อวางบิล

dr. ลูกหนี้

cr. รายได้ค้างรับเมื่อรับเงิน

dr.เงินสด

cr. ลูกหนี้

มล:
แล้วรับรู้ต้นทุนอย่างรั้ยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม