www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การรวมกิจการ

(1/1)

เด็กบัญชี:
ถ้าตามวิธีรวมส่วนได้เสีย และการซื้อ ตัวไหน ตีราคาตามบัญชี ,ตามราคาตลาด หรือตามมูลค่ายุติธรรม

007:
ไม่ค่อยได้ใช้  จำไม่ได้นะ  ถ้าอ่านเจอแล้วจะมาตอบให้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม