www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้นทุนของแถม

(1/1)

น้ำฝน:
บริษัทฯ เป็นกิจการซื้อมาขายไปเครื่องใช้ไฟฟ้า ราคาขายและโปรโมชั่นจะถูกตั้งขึ้นโดยบริษัทฯ ผู้ขายตามแผนการตลาดซึ่งกำหนดมาแล้ว มีคำถามดังนี้คะ

1. กรณีซื้อตู้เย็นจะมีเป้าการซื้อ เช่น ซื้อตู้เย็นคละรุ่นรวม 10 ตู้จะได้แถมตู้เย็น 3 ตู้โดยตู้ที่แถมจะราคาต่ำกว่า 10 ตู้ที่ซื้อ เมื่อได้รับของแถมบริษัทฯ ควรให้ราคาต้นทุนโดยเอาราคาตู้เย็น 3 ตู้นั้นมาเฉลี่ยให้ 10 ตู้นั้นหรือไม่ หรือว่าให้ต้นทุน 3 ตู้นั้นเป็นศูนย์

2. กรณีช่วงโปรโมชั่นจะมีการขายทีวี+ดีวีดี จะราคาทุน 15,000 บาท แต่พอหมดช่วงโปรโมชั่นบริษัทฯ จะสามารถแยกขายดีวีดีออกจากทีวีได้กรณีนี้ควรบันทึกรับโดยแยกต้นทุนซึ่งจะแบ่งให้ทีวี 11,000 และดีวีดี 4,000 เช่นนี้ถูกต้องหรือไม่หรือควรให้ราคาทีวี 15,000 บาทและให้ดีวีดีเป็นศูนย์จึงจะถูกต้องคะ

ขอบคุณคะ

แมว:
1. เฉลี่ยต้นทุนตาเมอกสารการซื้อ จะต้องมีการระบุน่ะว่า มีแถมมากี่เครื่อง

2. ตามต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นค่ะ เทียบอัตราส่วนได้หรือไม่ค่ะ

007:
ผมมองว่าถ้าของแถมเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ควรเฉลี่ยต้นทุนของราคาซื้อทั้งหมดให้กับของทุกชิ้นที่ได้รับมาครับแต่ถ้าของแถมเป็นคนละชนิดกับสินค้า

ถ้าเราใช้เป็นสินทรัพย์ ในทางบัญชี ไม่ต้องบันทึกบัญชี  แต่ในทะเบียนสินทรัพย์ให้ลงราคาทุน 1 บาทและราคาซาก 1 บาท แต่ถ้าเรามีไว้เพื่อขาย ให้ลงราคาสินค้าเป็น 0 บาท และรับรู้รายได้จากการขายทั้งจำนวนเมื่อมีการขายสินค้าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม