www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอถามคุณ007 ต่อนะค่ะ หรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้ค่ะ

(1/1)

หมูน้อย:
จากที่เคยถามถึงข้อแตกต่างระหว่าง BALANCE PAYMENT กับ RETENTION ขอถามต่อว่า แล้วบริษัทจะบันทึกเงินงวดสุดท้าย(BALANCE PAYMENT)เป็นรายได้ เพื่อยื่นภาษีนิติบุคคลเมื่อไรค่ะ ถ้าเงินงวดที่ถูกหักไว้ 10 % จะทำการออกใบแจ้งหนี้เมื่อได้รับการตรวจรับงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจึงจะทำการออกใบแจ้งหนี้ได้  แล้วรายได้ควรจะลงเป็นรายได้ ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้(ปีต่อมา) หรือ เป็นรายได้ในปีปัจจุบันได้หรือไม่เราจะยึดหลักจากอะไรค่ะ ในการลงเป็นรายได้ แล้วเราสามารถแบบเงินววดสุดท้ายนี้เป็นรายได้ในปีปัจจุบัน และ ปี ต่อๆ มาก่อนที่จะออกใบแจ้งหนี้ได้หรือไม่ค่ะ

แมว:
ใช้เกณฑ์สิทธิหรือเงินสดอยู่ที่เราค่ะเกณฑ์สิทธิ บันทึกรายได้เมื่ออกใบแจ้งหนี้ค่ะเกณฑ์เงินสด บันทึกรายได้เมื่อรับเงินและออกใบกำกับภาษีค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม