www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบขั้นตอนการทำ Pass Port และ Work Permit

<< < (14/16) > >>

a:
แจ้งออกต่างชาติทำงัยดี

เมทินี:
บริษัท มรกต เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.morakotservice.comประกาศนายจ้างที่สนใจติดต่อรับข่าวสารกับทางเราโปรดสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องโดยทางบริษัทจะมีนโยบายส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องแรงงานต่างชาติข่าวเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน ทาง อีเมลล์

สายด่วน (ให้คำปรึกษา, สอบถามข้อมูล)

โทร.081-3481320 คุณแสง

จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.

สำนักงานใหญ่

26/133 ถนนพหลโยธิน 64-62 (กม.27) แขวงเขตสายไหมกรุงเทพฯ 10220

โทร. 02-9949299, 02-9949218

สาขา2

119/18-19 ม.อัมรินทร์ 3 ผัง 4 ถ.สายใหม 15 เขตสายใหม กรุงเทพฯ 10220

โทร.02-9915307, 02-9915300

fax. 02-9915307, 02-9915300

E mail& MSN : morakotservice@hotmail.com  งานของเรา

  - จัดหาแรงงานต่างด้าว กัมพูชา พม่า ลาว ถูกต้องตามกฎหมาย ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ MOU

   - ดำเนินการแทนนายจ้างในการขอใบโควต้า, ต่อใบโควต้า

  -เป็นตัวแทนของนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน ท.ร. 38/1

  - เป็นตัวแทนนำแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ตามโรงพยาบาลที่รัฐบาลกำหนด

 - ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)  

  -เปลี่ยนนายจ้าง ทำใบแจ้งออก ขอใบตท.10 แจ้งย้ายเข้า

  - ต่อใบอนุญาตทำงาน

  - เป็นตัวแทนทำเอกสารนำแรงงานย้ายข้ามเขต,ย้ายข้ามจังหวัด

  - รับมอบอำนาจเพิ่มท้องที่การทำงาน,เพิ่มสถานที่การทำงาน

  - รับมอบอำนาจนำพาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ

  -แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

  - รับตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าว และให้คำปรึกษา

  - รับมอบอำนาจรายงานตัว 90 วัน โดยแรงงานไม่ต้องไป..กรุณาส่งเอกสารก่อน 5 วัน

พม่า ลาว กัมพูชาบุคคลพื้นที่สูง

พิสูจน์สัญชาติ พม่า รู้ผลเร็ว ราคา 6,000 บาท/คนถูกต้องตามกฏหมายไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

1. ระยะเวลาดำเนินการ 30-45  วัน

2. ระยะเวลาในการเดินทางไปรับ Passport 1 วัน

          -18.00 น.ออกเดินทาง

          - 04.00 น.ถึงด่านเมียวดี

          - 8.00 ขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ

          - 10.00 -14.00 น. ถ่ายรูปและรับ Passport

       - 14.0 น. เดินทางกลับประเทศ

         - 14.30 น.ประทับ ตรา Visaที่ สตม.

         - 16.30 เดินทางกลับ

3. Passport มีอายุ 4 ปีหรือตามแต่รัฐบาลกำหนด

4. Visa มีอายุ  2  ปี

5. บริการรับส่งด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 ถึง หน้าสำนักงาน

6. อาหารฟรีและน้ำดื่ม ฟรี  

7. ชำระค่ามัดจำล่วงหน้า 3,000 บาทวันเดินทางชำระเพิ่มอีก 3,000 บาท

*หมายเหตุค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำงานและตรวจสุขภาพ

ลิสา:
รับปรึกษา วีซ่า work permit ครูต่างชาติ

ลิสา:
รับให้คำปรึกษา วีซ่า work permit ครูต่างชาติ โดยคุณลิสา  081-1002634

w-pai@hotmail.com

ตาล:
ทำ work permit .ให้กับชาวต่างชาติที่ เป็น german ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม