www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับทำงาน และโดนหัก ณ ที่จ่าย 3% บ่อยมาก อยากทราบว่ามันจะสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างครับ นอกจากเอาไปย

(1/1)

นาย:
รับทำงาน และโดนหัก ณ ที่จ่าย 3% บ่อยมาก อยากทราบว่ามันจะสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างครับ นอกจากเอาไปยื่นปลายปี แล้วมันจะมีผลดีกับเราบ้างมั้ย อย่างไรบ้างครับ

007:
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เราถูกหักไว้ ก็คือเงินสดครับ เก็บไว้ให้ดีๆ  เอาไว้ใช้จ่ายภาษีตอนสิ้นปีหรือว่าขอคืนเป็นเงินสดได้นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม