www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็นนายหน้าจัดหานายแบบ

(1/1)

กุ๊ก:
เป็นนายหน้าจัดหานายแบบให้บริษัทแห่งหนึ่งบริษัทต้องการให้เราออก Invoice ให้ด้วยเราสามารถทำได้หรือไม่และถ้าได้ต้องทำอย่างไร(เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล)

007:
ออกเป็นใบวางบิลครับ เนื้อหาเหมือนกับใบกำกับสินค้าครับ แต่ผู้ขายคือเรานำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม