www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กำลังจะเริ่มทำอพาร์ตเม้นท์ ถามเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีค่ะ

(1/1)

น้อง..พิศ:
เขียนแบบและกำลังยื่นขออนุญาตไว้แล้ว มีรายละเอียดังนี้

   ตึกสูง 5 ชั้น ห้องพักชั้นที่2-4 จำนวน 48 ห้อง ตั้งราคาไว้เฉลี่ย ประมาณ ห้องละ 5500 บาท ส่วนชั้นล่างเป็นร้านค้า 6 ห้อง ตั้งราคาไว้ประมาณห้องละ 10000 บาท รวมรายได้ประมาณ 324000 บาท ต่อ1เดือน ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์รวม แม่ กับป้า และลุง รวม 4 คน

คำถามมีอยู่ว่า...

1.ขออนุญาตก่อสร้าง เป็นชื่อน้องชาย แต่ระหว่างรอใบอนุญาตก่อสร้าง  ก็ไปจดทะเบียนคณะบุคคล โดยใช้ชื่อเจ้าของที่ดินร่วมทั้ง 4 คน เป็นคณะบุคคลด้วย พร้อมกับหลานๆด้วย ในกรณีแบบนี้จะมีปัญหาในเรื่องภาษีต่อไปมั๊ย เพราะไม่ได้ใช้ชื่อ คณะบุคคลยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ถ้ามีต้องแก้ไขเช่นไร ค่ะ2.ในการทำสัญญาก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง ต้องทำอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับภาษี และไม่เสียเปรียบผู้รับเหมา ในเรื่องภาษีนี้3.มีวิธีการเสียภาษี อย่างไร ให้ถูกต้อง แต่ประหยัดที่สุด และไม่ผิดกฎหมาย ค๊ะ4.อ่านดูกระทู้ก่อนๆ แนะนำให้ จดคณะบุคคล หลายๆ คณะเพื่อแบ่งภาระภาษีกัน ออกไป กรณีของดิฉันในขั้นตอนข้างต้น...ยังทำได้มั๊ยค๊ะข้อมูลเพิ่มเติม...ต้นทุนในการก่อสร้าง 15-17 ล้าน ไม่ได้กู้ สถาบันการเงิน ใดๆทั้งสิ้น ค่ะ

น้อง..พิศ:
ถามเพิ่ม อีกข้อนึง ค๊ะกรณีที่ มีการเปิดห้องให้เช่าแบบรายวัน คิดคำนวนภาษี อย่างไร ค๊ะ

town:
1.  หลักมีอยู่ว่า  ถ้าเจ้าของที่ดิน  กับเจ้าของอาคารนั้น  ไม่ได้เป็นเจ้าของเดียวกันแล้ว  จะต้องระวังเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าว่าจะทำอย่างไรกับตัวอาคาร  เพราะถ้ายกอาคารให้เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า  ก็จะกลายเป็นเงินได้ของผู้รับตามราคา ณ วันโอน  ซึ่งจะมีภาระภาษีตามมาส่วนการขอใบอนุญาตก่อสร้างนั้น  เท่าที่ผมทราบ  ไม่สามารถขอในนามคณะบุคคลได้ครับ  ในกรณีนี้ก็ให้หนึ่งในเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  เป็นผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้าง  2.  สัญญาก่อสร้าง  จะต้องระวังในเรื่อง

2.1  ให้ทำสัญญาก่อสร้าง  ทั้งค่าแรงและค่าของ  อย่าแยกสัญญาหรือซื้อของเอง  ยกเว้นจะมีความรู้หรือคนรู้จัก  เพื่อลดปัญหาในเรื่องของขาด  ของไม่ตรงสเป็ก2.2  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  จะต้องคุมงานให้เป็นไปตามระยะเวลา  ถ้าผิดเวลาก็จะต้องมีการปรับ2.3   ควรจ้างคนควบคุมงาน  ประกบกับผู้รับเหมา  เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ  และมีความปลอดภัย2.4  หลีกเลี่ยงผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลธรรมดา  เนื่องจากหากมีปัญหา  มักจะทิ้งงานและตามตัวยากครับ2.5  ก่อนการจ่ายเงินตามงวด  ควรมีเอกสารการส่งมอบงานและควรให้ผู้ควบคุมงานมาช่วยตรวจรับงานด้วย2.6  หากผู้ว่าจ้าง  เป็นบุคคลธรรมดา  ก็ไม่มีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม3.  ลองอ่านดูก่อนครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3231&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=9776&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=10002&c=act4.  ยังวางแผนทันครับ  แม้จะไม่ดีที่สุด5.  การให้เช่าแบบรายวัน  จะถือเป็นบริการนะครับ  เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 8 )  คล้ายกับโรงแรม  มี vat

ส่วนการให้เช่าแบบรายเดือน  จะถือเป็นค่าเช่า เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 5 )  ยกเว้น vat  ซึ่งจะหักค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน  ส่วนจะเสียภาษีอย่างไร  ก็ขึ้นอยู่กับหน่วยภาษีว่าจะเป็นแบบไหน  และมีข้อมูลอื่นอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม