www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว

<< < (2/3) > >>

WEBMASTER:
การมีต่างชาติทำงาน 2 คน ต้องมีทุนจดทะเบียน4 ล้านและมีลูกจ้างคนไทย 8 คนครับ

รวมทั้งต้องมีรายได้พอที่จะจ่ายเงินเดือนชาวต่างชาติครับWEBMASTER:
บางครั้งเงินเดือนขึ้นต่ำกับตามจ่ายจริงไม่เท่ากันครับ

ให้ยื่นภงด.1 ตามเงินเดือนขั้นต่ำ และให้บันทึกบัญชีตามจ่ายจริงครับ

ผู้อยากรู้:
รายได้ต่อปี กฏหมายกำหนดไว้หรือเปล่าคะว่าต้องมีรายได้อย่างน้อยเท่าไหร่ จึงจะสามารถจ้างชาวต่างชาติ 1 คน หรือกำหนดเพียงแค่ว่า จะต้องมีรายได้พอที่จะจ่ายเงินเดือนให้ชาวต่างชาติ

กุ๊กไก่:
รับคนต่างด้าวมาเพิ่มอีกหนึ่งคน ซึ่งเขาเคยทำงานที่โร

งแรมหนึ่งในต่างจังหวัด ไม่ทราบว่าการทำworkpermit ต้องเตรียมเอกสารเหมือนการต่อ Reentry หรือเปล่า

ก้อย:
ชาวต่างชาติทำงานที่ประเทศไทยได้แค่สามปีเท้านั้นใช่ไหม ถ้าจำเป็นต้องทำงานต่อ จะต้องทำยังไง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม