www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สภาวิชาชีพบัญชี

(1/1)

Tonybally:
อยากทราบว่า สภาวิชาชีพบัญชี จะมีบทบาทต่อฐานเงินเดือนหรือค่าครองชีพของนักบัญชีหรือไม่ อย่างไรถามความเห็นว่า ควรเริ่มที่เท่าไหร่ครับ

ใช้เกณฑ์อะไรมาวัดครับ แทงบอลออนไลน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม