www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บันทึกบัญชีการยื่นภาษีแบบเกินกำหนด20%ของภาษีที่ต้องชำระ

(1/1)

ธนัญญา นุ่นชูคันธ์:
โจทย์  บริษัทประมาณการยอดขาย (ขายสินค้า) ในปีปัจจุบัน 15,000,000 บาท ประมาณรายจ่าย 12,000,000 บาท (ขายปีก่อน 13,000,000 บาท) อัตราภาษี 20% และส่งภาษีตามภงด.51 โดยจ่ายเช็คเลขที่ 08936026 พร้อมเบี้ยปรับ แบบและเงินเพิ่มจากการยื่นแบบเกินกำหนด 20% ของภาษีที่ต้องชำระ

****อยากรู้ว่าจะบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปยังไงคะ.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม