www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอบถามครับ? : กรรมซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตจ่ายและผ่อนกับธนาคาร?

(1/1)

nimloth:
สอบถามข้อมูลครับ? กรรมการซื้อสินค้า? (สินค้าเป็นสินทรัพย์) โดยจ่ายจากบัตรเครดิตของกรรมการแล้วกรรมการทำเรื่องผ่อนกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต? โดยมีดอกเบี้ย? 0.79% แบบนี้ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรครับตอนซื้อสินค้า? และเมื่อได้ใบแจ้งหนี้รายการผ่อนตอนสิ้นเดือน? ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรครับ

แล้วกรณีมีค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต? 3% ต้องบัรทึกบัญชีอย่างไรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม