www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การรับคืนสินค้า

(1/1)

พิม:
ขอปรึกษาค่ะ

ลูกค้าซื้อสินค้าตัวนี้มาจากบริษัทแม่ แต่เมื่อบริษัทแม่ตั้งบริษัทลูกในเมืองไทยแล้ว จึงให้บริษัทลูกรับหน้าที่ดำเนินการในการรับคืนสินค้าตัวนี้จำนวนหนึ่ง เนื่องจากคาดการณ์ว่าสินค้า Lot นี้น่าจะมีปัญหาด้านคุณภาพ หากบริษัทลูกรับคืนสินค้า Lot นี้ 2 กิโลกรัมและส่งออกสินค้าแทนลูกค้า เนื่องจากคืนสินค้าให้กับบริษัทแม่ แล้วบริษัทแม่ส่งสินค้าตัวใหม่จำนวนเท่ากันผ่านบริษัทลูกเพื่อส่งต่อให้ลูกค้า ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาทางภาษีอากรหรือไม่  อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด บริษัทลูกสามารถเคลมบริษัทแม่ได้หรือไม่  รบกวนช่วยตอบด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ

แมว:
การรับคืนแทนบริษัทแม่ในเมืองเป็นรายการที่ต้องมีภามูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เข้ามาเกี่ยวข้องน่ะค่ะขายให้แม่ แต่ะรับคืนจากลูก ไม่ถูกต้องน่ะ เอกสารการคืนต้องอ้างอิงใบที่ขายให้แม่ค่ะดูแล้วทางปฎิบัติทำได้ค่ะ แต่ทางเอกสารทางบัญชีต้องดูว่ารับคืนจากใครเอกสารตอนขายเป็นใคร รับก็ต้องเป็นคนนั้น ส่งให้ใครในประเทศ ก็ต้องเป้นชื่อคนนั้นน่ะ และ เปิด vat 7% น่ะค่ะ เพราะธุรกรรมเกิดในประเทศค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม