www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือบัญชีต้นทุน

(1/1)

ภานันท์:
อยากจะให้แนะนำหนังสือ หรือคู่มือเพื่อศึกษา

ระบบบัญชีต้นทุนทั้งหมดรวมทั้งการบันทึกบัญชีทำงานเกี่ยวกับต้นทุนแต่ไม่เข้าใจ ปิดงบรายเดือนไม่ได้เพราะติด

งบต้นทุนผลิตอยู่

แมว:
ติดต่อสำนักกฎหมายลและบัญชีธรรมนิติได้เลยค่ะ เขาจะมีจำหน่ายทุกเรื่องเกี่ยกวับภาษีและบัญชีค่ะโทร 028317324 ค่ะ

กฤษณะ:
การทำบัญชีต้นทุน

กกก:
ดีค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม