www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามเกียวกับภาษี

(1/1)

น้อย:
ธุรกิจซื้อมาขายไป ซื้อ คอมฯและ ปากกา กระดาษ เครื่องปริ้น และซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ขายเครื่องถ่ายเอกสาร ตอนบันทึกบัญชีบันทึกอย่างไร และควร่จะบันทึกบัญชีแบบไหน จะให้ตอนซื้อมาบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือก่อน  และตอน คิดคำนวณ สินค้าคงเหลือ จะบันทึกวิธีไหนดี ค่ะ ช่วยแนนะนำด้วย  หรือให้บันทึกเป็น ซื้อสินค้าเลย(ค่าใช้จ่าย ต้นทุน)ขอบคุณมากกกกค่ะ

แมว:
หาซื้อหนังสือเกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชีประเภทซื้อมาขายไปติดต่อที่ธรรมนิติ จะได้เก็บไว้เป็นคู่มือค่ะ 02837324

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม