www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษี

(1/1)

:
ใบกำกับภาษีที่ออกโดยจ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคาร เช่น ค่าน้ำมันรถ สามารถนำมาขอคืนได้หรือไม่

007:
ถ้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และไม่ใช่ค่าน้ำมันของรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง และจ่ายเพื่อไปธุระของบริษัท ก็ขอคืนได้ครับ (พิสูจน์ให้ได้ด้วยนะ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม