www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราแลกเปลี่ยนในการนำเข้าสินค้า

(1/1)

NBA:
อยากสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับการนำเข้า ซึ่งทางบริษัทเพิ่งมีการนำเข้าครั้งแรก รบกวนสอบถาม

1.   อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนเงินให้ค่าสินค้า กับตอนที่นำสินค้าเข้ามา เป็นคนละอัตรากัน เช่น ตอนโอนเงิน Rate 34.7 USD  แต่ตอนที่นำของเข้ามาจริง Rate 33.01 USD อย่างนี้ต้องต้องนำ Rate ไหนมาบันทึกเป็นต้นทุนสินค้า

2.   แล้วส่วนต่างที่เราโอนค่าสินค้า ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

3.   ทุกสิ้นเดือนต้องปรับปรุงบัญชีหรือไม่ (ที่บริษัทยังไม่ได้เครดิตกับทางต่างประเทศ ต้องโอนค่าสินค้าก่อนถึงจะได้รับของ)

4.   เอกสารที่ต้องดำเนินการในการนำเข้ามีอะไรบ้าง (ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินพิธีการทางกรมศุลกากรเวลาติดต่อพูดคุยกับบริษัทชิปปิ้ง หนูงงมาก เพราะไม่รู้ว่าที่เขาถามมามันคือใบอะไร ตอนนี้กำลังหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติม ถ้ามีหนังสือแนะนำช่วยแนะนำด้วยนะคะ)

5.   ทางบริษัทโอนค่าสินค้าให้กับต่างประเทศ สมมติ โอน 1,500,000 บาท แต่ของที่เข้ามาไม่ตรงกับจำนวนเงินที่เราโอนให้ คือ ส่งสินค้ามาให้น้อยกว่า แล้วจะทำการส่งสินค้าที่ขาดมาให้ในภายหลัง อย่างนี้จะต้องบันทึกต้นทุนอย่างไรคะ  เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินเราจ่ายไปครั้งเดียว ต้องถัวเฉลี่ยไปให้ของที่ยังขาดด้วยหรือเปล่า**ขอรบกวนผู้รู้เกี่ยวกับด้านนำเข้า-ส่งออกแนะนำด้วยนะคะ ตอนนี้พูดคุยกับทางชิปปิ้งก็ไม่ค่อยเข้าใจ ทำต้นทุนสินค้าก็ไม่ถูก ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ***

a-man:
1.  บันทึกซื้อสินค้า

จะบันทึกตามใบขนขาเข้า  ซึ่งจะมีอัตราแลกเปลี่ยนระบุอยู่ในใบขน  ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามกรมศุลกากรใช้  ก็จะบันทึกโดย

Dr.  ซื้อสินค้า  ( 1 X 33.01 )     33.01

Dr.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  XXX

Dr.  ค่าอากรขาเข้า  XXX

Dr.  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า  XXX

Cr.  เจ้าหนี้การค้า     33.01

Cr.  เงินสด / ธนาคาร  XXX2.  เมื่อจ่ายชำระ

Dr.  เจ้าหนี้การค้า   33.01

Dr.  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  ( ถือเป็นค่าใช้จ่าย ) 1.69

Cr.  ธนาคาร  34.703.  หากเป็นการเงินล่วงหน้าไปก่อน  ก็จะบันทึก

Dr.  ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ( ถือเป็นสินทรัพย์ )  34.70

Cr.  ธนาคาร  34.70เมื่อได้รับสินค้า  ก็จะบันทึก

Dr.  ซื้อสินค้า  ( 1 X 33.01 )     33.01

Dr.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  XXX

Dr.  ค่าอากรขาเข้า  XXX

Dr.  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า  XXX

Dr.  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  ( ถือเป็นค่าใช้จ่าย ) 1.69

Cr.  ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า     34.70

Cr.  เงินสด / ธนาคาร  XXXและควรปรับปรุงทุกครั้งที่มีการนำสินค้าเข้ามาจ๊ะ  ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงทุกเดือน4.  เคยเห็นหนังสือเกี่ยวกับ  การนำเข้า - ส่งออก  ลองไปหาดูที่ศูนย์หนังสือจุฬาดูนะจ๊ะ5.  ให้บันทึกซื้อตามจำนวนจริงที่ได้รับเข้ามา  ส่วนสินค้าที่ยังขาดก็ยังไม่ต้องบันทึกล้างเงินจ่ายล่วงหน้าจ๊ะ  ส่วนค่าใช้จ่ายในการนำเข้า ก็ให้ถั่วเฉลี่ยกับสินค้าตามล๊อคนั้นๆ  เช่น

จ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อน

Dr.  ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า ( ถือเป็นสินทรัพย์ )  1,500,000

Cr.  ธนาคาร  1,500,000ต่อมาได้รับสินค้าเพียงแค่  1,000,000 บาท  ก็จะบันทึก

Dr.  ซื้อสินค้า   1,000,000

Dr.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  XXX

Dr.  ค่าอากรขาเข้า  XXX

Dr.  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า  XXX

Dr.  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  ( ถือเป็นค่าใช้จ่าย ) 1.69

Cr.  ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า     1,000,000

Cr.  เงินสด / ธนาคาร  XXX

a-man:
แก้ไขครับ

 บันทึกซื้อสินค้า

จะบันทึกตามอัตราแลกเปลี่ยนทันที่ของธนาคาร ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม