www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเซ็นชื่อผู้ทำบัญชี

(1/1)

รักษ์:
การเซ็นชื่อเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทฯ เพราะมีเลขผู้ทำบัญชีแต่ยังไม่ได้ขึ้นสภาวิชาชีพ ผิดมั้ยค่ะ

แล้วจะเซ็นผู้ทำได้มั้ย จะแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

007:
อยากรู้เหมือนกันครับการไม่ได้ขึ้นสภาวิชาชีพเป็นข้อคับของสภา  แต่ถ้าไม่ได้ทำจะมีบทลงโทษอะไรบ้างนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม