www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าที่จอดรถผู้บริหาร

(1/1)

เจน:
บริษัทจ่ายค่าที่จอดรถให้กับผู้บริหาร ได้ใบเสร็จใบกำกับมาจะเคลมvat ได้หรือไม่คะ  ขอบคุณคะ

007:
ถ้าบิลเป็นชื่อบริษัทถูกต้อง ก็เคลม vat ได้ครับเนื่องจากเป็นรายจ่ายเพื่อการประกอบกิจการกรณีเป็นรายเดือน อย่าลืมหัก ณ ที่จ่ายนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม