www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าบำรุงรักษารายปี

(1/1)

หนูเรียง:
บริษัทเข้าไปบริหารรีสอร์ทแห่งหนึ่ง โดยห้องพักมีลักษณะเป็นบ้านหลัง ๆ รายได้ของรีสอร์ทนอกจากค่าเช่าปกติแล้ว ยังมีค่าบำรุงรักษารายปีซึ่งเจ้าของบ้านต้องจ่ายให้กับบริษัทฯ จึงเรียนว่า ค่าบำรุงรักษาต้องจ่าย VAT หรือไหม

007:
ค่าบำรุงรักษาที่เจ้าของบ้านจ่ายรายปีต้องมี vat ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม