www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ของบริจาคเปิดใบกำกับภาษีอย่างไร

(1/1)

Meichai:
เนื่องจากบริษัทได้ขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการ และทางราชการได้ขอให้ทางบริษัท บริจาคสินค้าบางรายการนอกเหนือจากสินค้าที่จำหน่าย อยากทราบว่าจะต้องเปิดใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่บริจาคหรือไม่อย่างไร และเกี่ยวข้องกับการกรอกภงด.50 ณ สิ้นปีหรือไม่

รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ

*** ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ ***

town:
1.  ต้องเปิดครับ  เพราะในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  การจำหน่าย  จ่าย  โอน  ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่  ก็ถือว่าขาย  ดังนั้นจึงต้องเปิดใบกำกับภาษีครับ  โดยระบุชื่อที่อยู่  ตามหน่วยงานที่เราบริจาคครับ  แต่ไม่ต้องให้ใบกำกับภาษีต้นฉบับไปครับให้เก็บติดเล่มเอาไว้ทั้งชุด2.  ให้ปฏิบัติตามมาตรา 65 ตรี (3) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศลเว้นแต่รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ให้หักได้อีกในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_3

Meichai:
คำถามเพิ่มเติมนะคะ

1.ราคาสินค้าที่เปิดใบกำกับภาษีควรเป็นราคาตลาดหรือไม่

และถ้าจะเปิดราคาทุนได้หรือไม่คะ

2.หน่วยงานที่จะบริจาค หน่วยงานราชการ อย่างนี้เข้าข่ายให้โดยเสน่หา ไม่สามารถหัก 2% ของกำไรสุทธิ ถูกต้องหรือเปล่าคะ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ คุณ Town

town:
1.  ในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  จะต้องเปิดตามราคาตลาด  เพียงแต่สินค้าแต่ละรายการจะมีราคาตลาดที่แตกต่างกัน  จึงไม่ควรขายต่ำกว่าทุน แล้วบวกกำไรเข้าไปบ้าง  แต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากับขายโดยทั่วไปก็ได้ครับ2.  ในแง่ของภาษีเงินได้นิติบุคคล  หากไม่ใช่องค์กรตามประกาศอธิบดีแล้ว  ก็จะถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามครับ  ซึ่งหน่วยงานราชการส่วนมากจะไม่ใช่องค์กรตามประกาศอธิบดีครับ  ในกรณีนี้จึงมีโอกาสสูงที่จะเป็นรายจ่ายต้องห้ามครับ

Meichai:
กรณีนี้ใบกำกับภาษีที่เปิด ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

เพราะทางบริษัท ไม่ได้รับชำระยอดนี้จริงๆ

*** แนะนำอีกครั้งนะคะ***

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม