www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลูกค้าไม่รับบิลVAT

(1/1)

101:
บริษัทฯ ได้ขายสินค้าให้ลูกค้าหน้าร้านเป็นเงินสด แต่ลูกค้าไม่รับบิล แบบนี้เราไม่รู้ชื่อ-ที่อยู่สำหรับเปิดบิลใบกำกับภาษี(ภาษีขายรวมอยู่ในราคาที่ขายแล้ว) ต้องทำอย่างไรคะ

007:
กรณีที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ให้ออกบิลขายในนามใครก็ได้ (ดูในสมุดหน้าเหลือง) ครับ

town:
ใช่ครับ  เปิดทั้งครับ  เพราะผู้ขายไม่มีหน้าที่จะต้องไปพิสูจน์ความมีตัวตนจริงของผู้ซื้อครับ ( ดูในหน้าเหลืองก็ได้ครับ )

101:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม