www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายการสินทรัพย์

(1/1)

มิค:
กิจการประเภทเกี่ยวกับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย ถ้าเราซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อขายต่อ เราจะลงบัญชีอย่างไรคะ บันทึกแบบ perpetual

007:
ตอนซื้อ dr. สินค้า ครับ เมื่อมีการขายไป ให้บันทึก dr.ต้นทุนขาย cr. สินค้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม