www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับorderจากลูกค้าต่างประเทศ แต่ส่งของในประเทศ

(1/1)

แมว:
มีรับ order จากต่างประเทศ แต่ให้ส่งของในประเทศ และ รับจากต่างประเทศเราไม่ถือว่าเป็นส่งออกใช่หรือไม่ เรานำส่งภาษีขายปกติ แต่การรับเงิน นั้น จะต้องมีอะไรอ้างอิงอีกหรือไม่แต่ชื่อที่เราใส่ในใบกำกำกับภาษีขาย เราจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐาน เพราะว่าที่ให้ส่งในประเทศนั้น ก็เป็น supplier ของลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ที่เขาต้องเอาสินค้าจากเราไปทำต่อ และ ส่งออกให้ลูกค้าเขาโดยตรงดังนั้น ลูกค้าในต่างประเทศ จะจ่ายเงิน 2 ครั้ง คือ จ่ายให้เราค่าสินค้า และ จ่ายให้อีกบริษัทที่เราส่งของให้เขา เป็นค่าจ้างค่ะคำถาม เราเข้าใจถูกหรือไม่ ว่าเปิดขายในประเทศเสียภาษีมูลค่เพ่ม 7% แต่ชื่อเปิดในใบกำกับคือ....หรือ ว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม ช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

007:
เป็นการขายในประเทศครับ เค้าซื้อจากเราไปและเอาไปผลิตต่อเพื่อส่งออก  ดังนั้นเราต้องออกบิลขายให้กับผู้ส่งออกครับ  เมื่อได้รับชำระราคาจากต่างประเทศ ก็ลงรายการเหมือนกับได้รับชำระหนี้จากผู้ส่งออกครับtown:
1.  เงื่อนไขไม่ครบถ้วน  ในการจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543

http://www.rd.go.th/publish/3557.0.htmlจึงจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7  และต้องนำส่งด้วยครับ  ส่วนชื่อให้ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ที่จ่ายเงินให้กับกิจการครับ  จะไม่ได้ระบุชื่อที่อยู่ของผู้รับของนะครับ2.  ให้ระวังนะครับ  เวลาที่ลูกค้าต่างประเทศจ่ายเงินค่าจ้างนั้น  ให้จ่ายไปโดยตรงที่ผู้รับจ้างครับ  อย่ามาจ่ายผ่านทางเรานะครับ  เดี่ยวจะถูกมองว่าเงินค่าจ้างที่ได้รับนั้นเป็นรายได้ของเราด้วย ( มันจะยุ่ง )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม