www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าปรับกรมศุลกากร

(1/1)

แมว:
ค่าปรับกรมศุลกากร เนื่องจากยื่นเอกสารผิด หรือ เขียนประเภทผิดหมวด เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือไม่ค่ะ

007:
ไม่ต้องห้ามครับ  ค่าปรับจราจร ก็ไม่ต้องห้ามครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม