www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถือเป็นรายได้หรือเปล่าครับ

(1/1)

อินทนิน:
  ถ้าทางบริษัทเปิดหอพักให้พนักงานพักโดยเก็บค่าห้องพักเดือนละ 350 บาท(ไม่แน่ใจว่าในระเบียบสวัสดิการพนักงานระบุหรือไม่) ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทมิได้บันทึกบัญชีใด ๆ ทั้งสิ้นแต่จะแยกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวไว้ ครับ ขอถามดังนี้ครับ

1. รายได้ดังกล่าวถือเป็นรายได้ของบริษัทหรือไม่

2. จะต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่

3. เมื่อมีการออกใบกำกับภาษีจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้องใช่หรือเปล่าครับและนอกจากนี้มีภาษีตัวอื่นมาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่ครับและต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

007:
- ต้องถือเป็นรายได้ครับ  บันทึกโดย

dr. ลูกหนี้พนักงาน 350

cr. รายได้ค่าเช่า  350- แต่ถ้าค่าเช่าที่กำหนดขึ้นต่ำกว่าราคาตลาด เช่น หอพักใกล้เคียงอาจให้เช่าที่ 1,000 บาท ก็จะต้องถือว่าเป็นรายได้ของบริษัท 1,000 บาทครับ โดยถือว่าส่วนต่าง เป็นสวัสดิการพนักงาน บันทึกบัญชีโดย

dr. ลูกหนี้พนักงาน 350

dr. สวัสดิการพนักงาน 650  (ต้องรวมเป็นเงินได้ของพนักงานด้วย)

cr. รายได้ค่าเช่า  1000- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่มี vat นะครับ  แต่ต้องเสียภาษีโรงเรือนนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม