www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัทและสหกรณ์ค้าปลีก

(1/1)

eie_022:
อยากทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัทค้าปลีกและสหกรณ์ค้าปลีกมีอะไรบ้าง  ขอบคูณครับ

007:
กว้างจังครับ

town:
หากจะนำมาเปรียบเทียบคงจะไม่เหมาะสมนัก  เพราะพื้นฐานของบริษัทค้าปลีกนั้น  เน้นดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเป็นที่ตั้ง  ในขณะที่สหกรณ์นั้น  วัตถุประสงค์เน้นขายสินค้าให้กับทางสมาชิกแล้วแบ่งผลกำไรคืนให้กับสมาชิก  มิได้มุ่งกำไรเป็นที่ตั้ง  ดังนั้นจึงมีข้อจำกัดและความแตกต่าง  เช่น

1.  เงินลงทุน

2.  เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

3.  นโยบายการบริหารเป็นต้น  ซึ่งก็ถือเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละกิจการครับ

อมรรัตน์:
จุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม