www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทต่างประเทศมีสำนักงานตัวแทนอยู่ในเมืองไทย

(1/1)

คุณเล็ก:
บริษัทต่างประเทศมีสำนักงานตัวแทนอยู่ในเมืองไทยแต่กฎหมายมิให้สำนักงานตัวแทนมีเงินได้ แต่ทางบริษัทแม่ในต่างประเทศมีการหารายได้ในเมืองไทยและให้ลูกค้าโอนเงินมาพักไว้ที่สำนักงานตัวแทนและโอนไปยังบริษัทต่างประเทศในอีกวันหนึ่งอย่างนี้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างมั๊ยค่ะและจะต้องเสียภาษีจากเงินจำนวนนี้หรือเปล่าในเมืองไทย จะถือเป็นรายได้ของสำนักงานตัวแทนมั๊ยค่ะ

และลูกค้าที่จ่ายเงินให้กับบริษัทต่างประเทศโดยผ่านสำนักงานตัวแทนมีสิทธิหักณ.ที่จ่ายได้หรือไม่ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

No Comment:
ต้องไปดูอนุสัญญาภาษีซ้อนก่อนอ่ะครับ ว่าประเทศอะไร มีการกำหนดเรื่องของสถานประกอบการถาวรไว้ว่ายังไง พอดีผมไม่ทราบเลยไม่รู้จะไปเปิดดูตรงไหน ^^

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม