www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าส่งมาไม่ครบตามINVOICE

(1/1)

101:
สั่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศค่ะ INV.ระบุจำนวน 5 ชิ้น

แต่ของมาจริง 3 ชิ้น แต่เราได้ทำการจ่ายเงินล่วงหน้าไปครบแล้วทั้ง 5 ชิ้น อากร+ภาษีนำเข้าก็คิด 5 ชิ้น

อย่างนี้ต้องทำอย่างไรคะ พอเราแจ้งไปทางเมืองนอกเค้าก็จะส่งมาให้อีก 2 ชิ้น แต่เปิดINV.มาให้อีก 2 ชิ้น และต้องจ่ายเงินด้วย อย่างนี้ก็แย่หน่ะสิ

ตะวัน:
ก็ให้ทางต่างประเทศทำใบลดหนี้มาซิ

town:
ถ้าเป็นการส่งสินค้ามาทางอากาศ  ก็ควรตรวจสอบ Packing List ดูครับ  ซึ่งน่าจะมีการระบุจำนวนไว้  ( ยกเว้นจะตรวจสอบไม่ได้ )  เมื่อได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวน  ทางกิจการควรส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  และให้ทางต่างประเทศตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายชำระของที่จะส่งมาใหม่

Longan:
ด้าน inv ใหม่>>>

1.ระบุ nr inv เก่า  อ้างอิง ของ short shipped

2.ระบุ ว่า price for custom purpose only

no payment

แต่ เมืองนอกได้ส่งของ และ inv ใหม่มาแล้ว

ซึ่งคงต้องให้เขา ส่ง ใบลดหนี้มานะ

101:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม