www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าคอม

(1/1)

ดีดี:
กรณีบริษัท 1.จ่ายค่าคอมให้กับพนักงานทุกคน โดย ดูจากยอดขาย จะนำเป็น รายจ่ายได้หรือไม่ และหากให้พนักงานเซ้นรับใน ใบเงินเดือน จะใช้ได้หรือเปล่า  ในแต่ละเดือนจ่ายไม่เงินไม่เท่ากัน แล้วแต่ ยอดรายรับ  

2.บริษัท จ่ายเงิน ค่าเดินทาง ส่งพนักงานไปอบรมฟรี กับ บริท เอกชน จะทำเป็น รายจ่ายได้อย่างไร คะ

ตะวัน:
1.ทำได้อยู่แล้วและก็หักภาษีตามอัตราก้าวหน้าแบบเงินเดือนนั่นแหละ

2.ก็ทำเป็นรายงานการประชุมแนบเรื่องการเบิกจ่ายก็เบิกได้แล้วล่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม