www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจอพาร์ทเมนต์ (Apartment) ด้วยครับ

(1/2) > >>

sanedee:
ตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจจะลงทุนในธุรกิจอพาร์ทเมนต์นี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

* ที่ดิน 2 แปลง ๆ ละ 200 ตร.วา รวมเป็น 1 ไร่

* จะสร้างอาคาร 8 ชั้น จำนวน 150 ห้อง มีลิฟท์ 1 ตัว

* ภายในห้องมี เฟอร์นิเจอร์ครบ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น

* ค่าเช่าห้อง ประมาณ 3800 บาท/ห้อง

* ครอบครัวผมมี

- พ่อ (นาย A) อายุเกิน 60 แล้ว และพี่ (นาย B) (ซึ่งมีรายได้ประจำแล้ว)

- แม่ (นาง C) อายุเกิน 60 แล้ว ผม (นาย D) และน้อง (นาย E)

- ญาตที่ไว้ใจได้ (นาง F) และ (นาง G)

- พ่อ และแม่ มีทะเบียนสมรส

ขอถามเลยนะครับ

1. ที่ดินทั้งสองแปลง จะลงชื่อเป็นบุคคลธรรมดาดีไหมครับ เช่น แปลงแรกลงชื่อแม่ (นาง C) ส่วนแปลงที่สองลงชื่อ น้อง (นาย E)

2.ในการก่อสร้างอาคาร จะจัดตั้งคณะบุคคลที่ 1 มาเช่าที่ดินของแม่ (นาง C) และน้อง (นาย E) เพื่อก่อสร้างอาคารได้ไหมครับ

3.การจัดตั้งคณะบุคคลดังกล่าว ควรจัดตั้งในชื่อใครบ้างครับถึงจะดี

4.ทุนในการก่อสร้างอาคารไม่มีการกู้จากธนาคาร แต่จะกู้จากแม่ (นาง C) ดีไหมครับ หรือว่าควรกู้จากคนอื่นดีครับ หรือว่าจะสามารถกู้จากคณะบุคคลที่ 2 ได้

5. การก่อสร้างอาคารใช้ทุนประมาณ 35 ล้าน

6.ลิฟท์ ประมาณ 2 ล้าน

7.เฟอร์นิเจอร์ แอร์ ฯลฯ ห้องละ 50000 บาท รวมแล้วประมาณ 7,500,000 บาท

8.แล้วถ้าตามข้อ 2 สามารถทำได้ หมายความว่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินต้องไปเสียภาษีโรงเรือนเอง ไม่ใช่หน้าที่ของคณะบุคคลที่ 1 ถูกไหมครับ

9. ถ้าข้อ 8 ถูก หมายความว่าเจ้าของที่ดินก็จะมีรายได้จากค่าเช่า ที่ต้องไปเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา และภาษีโรงเรือนใช่เปล่าครับ ถ้าใช่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนอย่างไร

10.ในการกู้ยืมเงินจากญาตเพื่อมาก่อสร้างนั้น ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างสำหรับเพื่อนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของคณะบุคคลที่ 1

11. ผมควรแบ่งค่าเช่าห้อง และค่าเช่าเฟอร์ อย่างไรดีครับถึงจะเหมาะสม

12. บริการเพิ่มเติมที่เก็บเงินเพิ่มจากค่าเช่าห้องและเฟอร์ได้แก่ UBC Internet ค่าน้ำ ค่าไฟ ในส่วนนี้ควรจัดสรรอย่างไรดีครับ

13.ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการใช้เป็นข้อมูลในการตอบคำถาม ช่วยแจ้งด้วยครับ

ขอขอบคุณผู้มีความรู้ทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลาสำหรับการตอบคำถามและการให้คำแนะนำ ขอบคุณครับ

วิวัฒน์:
น่าจะตั้งเป็นบริษัท ซึ่งการวางแผนภาษีจะง่ายกว่าอีกทั้งต้องคำนึงถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์

ส่วนค่าเช่าห้องไม่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

แต่จะมีค่าใช่จ่ายในส่วนการทำบัญชีและค่าสอบบัญชี

town:
ก่อนการวิเคราะห์  ผมขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1.  ดำเนินการก่อสร้างหรือยัง2.  มีแหล่งเงินทุนมาจากที่ใดบ้าง เช่น  เงินส่วนตัวบางส่วน หรือ เงินกู้ธนาคาร  เป็นต้น3.  ที่ดินทั้ง 2 แปลง  แต่ละแปลงมีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้างครับ ( แยกรายชื่อเป็นแปลง ๆ )4.  ถือครอบครองมานานเท่าใด ( ระบุวันเดือนปีแต่ละแปลง )5.  ที่ดินดังกล่าวมีภาระผูกพันหรือไม่6.  มีการขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือยัง7.  จะสร้างอาคารกี่หลัง  แต่ละหลังมีกี่ชั้น  แต่ละชั้นมีกี่ห้อง8.  โครงสร้างของรายได้มีอะไรบ้าง เช่น

8.1  ค่าเช่าห้อง  ( มีราคาเท่าใดบ้าง )

8.2  ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ ( มีราคาเท่าใดบ้าง )

8.3  ค่าที่จอดรถ ( คิดอย่างไร )

8.4  ค่าน้ำประปา ( คิดอย่างไร )

8.5  ค่าไฟฟ้า ( คิดอย่างไร )

8.6  ค่าโทรศัพท์ ( คิดอย่างไร )

8.7  ค่าอินเตอร์เนต ( คิดอย่างไร )

8.8  อื่นๆ เช่น ค่าส่วนกลาง หรือ ค่าซักรีด  เป็นต้น9.  โครงสร้างของรายจ่ายมีอะไรบ้าง  เช่น  เงินเดือน  แม่บ้าน  ค่ารักษาความปลอดภัย  เป็นต้น

wat:
อันดับแรก ขอตอบเรื่องการที่คณะบุคคลที่1 เช่าที่ดินจาก Cและ  E มาเพื่อก่อสร้างอาคารนั้น

เมื่อคณะบุคคลสร้างอาคารเสร็จ อาคารหลังกล่าวตกเป็นเจ้าของที่ดิน แต่คณะบุคคลมีสิทธิ์นำอาคารดังกล่าว ไปให้เช่าได้  ซึ่งในกรณีนี้กรมสรรพากรจะตีราคาอาคารดังกล่าวถือเป็นรายได้ของเจ้าของที่ดิน ต้องนำไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย การคำนวณกรมสรรพากรได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้ว

และเมื่อมีการจ่ายค่าเช่าที่ดินในแต่ละปี ก็ต้องนำมาเสียภาษีตามมาตรา 40 (5) (ก)การให้เช่าที่ดิน ด้วย

สำหรับคณะบุคคล มีรายได้จากให้เช่าห้องพัก เฟอร์นิเจอร์ ไฟน้ำโทรศัพท์ และอื่นๆ ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้ เช่นเดียวกับเงินได้บุคคลธรรมดา คือ 40(5) สามารถหักเป็นการเหมาได้ 30% หรือหักจ่ายตามความจำเป็นและสมควร

sanedee:
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและชี้แนะนะครับ

ขอถามคุณ Wat เพิ่มเติมนะครับ

ที่บอกว่าถ้าคณะบุคคลที่ 1 สร้างอาคารเสร็จแล้ว อาคารจะต้องตกเป็นของนาง C และนาย E ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนั้น หมายความว่าถ้าอาคารมีมูลค่า 35 ล้าน ทั้งนาง C และนาย E ต้องนำ 35 ล้านบาทเข้ามาคิดเป็นรายได้ด้วยใช่หรือเปล่าครับ แล้วก็ต้องเสียภาษีด้วยใช่ไหมครับ แล้วถ้าต้องเสีย เสียกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วเสียในปีที่สร้างเสร็จเลยเหรอครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม