www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปิดใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกำกับภาษีแต่รับเงินในรอบบัญชีถัดไป

(1/1)

NBBA:
บริษัทฯ ทำการเปิดใบเสร็จรับเงินไปพร้อมกับใบกำกับภาษี ตอนแรกคาดว่าจะได้รับเงินในรอบบัญชีนั้น แต่ปรากฎว่าปิดบัญชีไปแล้วก็ยังไม่ได้รับเงิน เพิ่งได้รับเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ปี 50 แล้วลูกหนี้ก็โอนมาเป็นบางส่วนไม่ได้โอนตามยอดในใบกำกับภาษี อย่างนี้ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ  (ลูกหนี้รายตัว)รบกวนผู้รู้ตอบคำถามด้วยนะคะว่าต้องปรับปรุงบัญชีอย่าง

ไร ขอบคุณค่ะ

town:
1.  ไม่ทราบว่าเอกสารของกิจการมีลักษณะแบบใด

1.1  ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ  ( ต้นฉบับ )

1.2  ใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบกำกับ ( เอกสารออกเป็นชุด )

1.3  ใบเสร็จรับเงิน  ไม่เกี่ยวกับ ใบกำกับภาษี ( แยกจากกัน โดยลำดับเลขที่ไม่เรียงและไม่เกี่ยวข้องกัน ต่างฉบับต่างรันเลขของตัวเลข )2.  เพราะการจะให้ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน นั้น  โดยปกติจะให้ต่อเมื่อมีการจ่ายชำระเงินครบถ้วนแล้ว  เพราะหากมีปัญหาต้องฟ้องร้องต่อศาล  จะยากต่อการพิสูจน์ว่าในเมื่อยังจ่ายชำระไม่ครบ  ทำไมกิจการถึงได้ให้ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินไป  แต่การบันทึกบัญชีนั้น  จะบันทึกลดลูกหนี้ตามยอดที่ได้รับชำระครับ  ซึ่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน  เป็นเพียงเอกสารประกอบรายการ  แต่การบันทึกบัญชีจะบันทึกตามรายการที่ได้เกิดขึ้นจริงครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม