www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ความหมายของดอกเบี้ยคงต้น

(1/2) > >>

แอ๊บแบ้ว:
อยากทราบความหมายและวิธีคิดของดอกเบี้ยคงต้นกรุณาตอบด้วยนะค่ะ

007:
???

แมว:
ดอกเบี้ยคงต้น ลักษณะเป็นอย่างไร ทราบแต่ดอกเบี้ยทบต้นค่ะ

ตะวัน:
สงสัยเป็นคิดหักเฉพาะดอกเบี้ยจ่ายแต่เงินต้นให้คงเดิมไว้ ถูกเปล่า 555

MintMizzzz:
ดอกเบี้ยที่สคิดจากเงินต้นคงที่ ตลอดระยะเวลาของการกู้ยืมเงิน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม