www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คอมพิวเตอร์เสียและพังหมดสภาพแล้ว

(1/6) > >>

วัฒน์:
คอมพิวเตอร์เสียและพังหมดสภาพแล้ว  จะลงบัญชีหรือเรียก คำว่า "คอมพิวเตอร์หมดสภาพอย่างไร"

007:
ควรมีการอนุมัติให้ขายเป็นเศษซาก และบันทึกผลต่างระหว่างราคาขาย กับมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ เป็นกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ครับหน่อย:
ขอบพระคุณค่ะ

อ้อ:
หาเว็บซ์ไหนที่รับซื้อคอมเสียบ้าง

ชาญชัย:
รับซื้อคอมเสียทุกสภาพ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม