www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

นำเข้าสินค้า

(1/1)

แก้ว:
ทางบริษัทนำเข้าใบปัดน้ำฝนเข้ามา และค่าสินค้าก็ไม่ได้จ่าย คิดว่าจะทำเป็นสินค้าตัวอย่าง

จ่ายเพียงค่าอากร และภาษีซื้อ

อยากทราบว่าจะลงบัญชีอย่างไร

- หากนำสินค้านั้นไปขาย ต้องบันทึกต้นทุนขายไหม

-ถ้าบันทึกอะไรบ้างที่ถือเป็นต้นทุนขาย

town:
1.  ต้นทุนของสินค้าจะเท่ากับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้านั้นมา  ในกรณีนี้ต้นทุนของสินค้าจะเท่ากับ  ค่าอากร และค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเท่านั้น  ส่วนภาษีซื้อสามารถเครดิตภาษีขายได้ ( ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม )2.  เมื่อมีการขายไป  ก็ตัดต้นทุนตามที่ได้บันทึกไว้ในข้อ 1.  ส่วนต่างก็จะถือเป็นกำไรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม