www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการซื้อมาขายไปแล้วมีกำไรขั้นต้นสูงมากควรหาค่าใช้จ่ายประเภทใดมาทำให้ประหยัดภาษี(ต่อ)

(1/2) > >>

นักบัญชีมึนตึบ:
หากกิจการซื้อของให้กับผู้บริหารระดับสูง ของลูกค้า แต่ทางลูกค้าให้สำเนาบัตรประชาชนบุคคลอื่นมาแทน(สืบเนื่องจากภาระภาษี) ถามว่าเป็นค่าเลี้ยงรับรองและของขวัญ ได้หรือไม่ สมมติหากทางกรมสรรพากรเรียกชี้แจง เหตุผลจะสมเหตุ สมผลหรือไม่ครับ

เจ้าหนูจำไม:
ดูแล้วไม่ใช่ค่ารับรองแหงม ๆ เป็นคชจ.ส่งเสริมการขายมากกว่า แต่รายละเอียดยังไงนั้น รบกวนท่านอื่นตอบแทนนะ

นักบัญชีมึนตึบ:
ถ้าหากซื้อเป็นของขวัญให้ลูกค้าซึ่งซื้อให้วันเกิดหรื่อให้เป็นของกำนัลแต่ไม่สามารถขอบัตรประชาชนได้เพราะความเกรงใจหรือความเป็นผุ้บริหารระดับสูงและจำเป็นต้องซื้อหลายชิ้นจะทำอย่างไรดีครับ

นักบัญชีมึนตึบ:
ถือเป็นค่าใช้จ่ายเลยเต็มจำนวนได้หรือไม่

town:
ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีอากรได้ครับ  แม้จะมีบิลซื้อของขวัญให้ลูกค้าถูกต้อง แต่ไม่เหมาะสม ก็ยากที่จะนำมาลงเป็นรายจ่ายครับ ส่วนจะทำเป็นของแถมพร้อมขายก็อาจจะมีปัญหากับทางผู้ซื้อ เพราะต้องระบุไปในใบกำกับภาษีครับในกรณีนี้ถ้าไม่สามารถเพิ่มต้นทุนได้ ก็ลำบากที่จะลดกำไรครับ เพราะธรรมชาติของรายจ่ายจะไม่ผันแปรตามยอดขายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม