www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วันสุดท้ายของการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายเดือน มิ.ย.50

(1/1)

จ้ะ:
เห้นว่าวันที่ 7 ก.ค.50 ตรงกับวันอาทิตย์ แล้วอย่างนี้ วันสุดท้ายของการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะเป็นวันไหนคะ

แมว:
9/7/50 ค่ะ

Mini:
ใช่ค่ะวันสุดท้ายของการยื่นตรงกับ 9/7/50  (1000%)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม