www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ชื่อบัญชี

(1/1)

ผู้ไม่รู้:
กรณีที่เราเป็นกิจการรับซ่อม และติดตั้งแอร์ แล้วเราซื้อเครื่องปรับอากาศมา เราจะลงชื่อบัญชี เป็นซื้อใช่หรือเปล่า แล้วอย่างรายได้ที่เราได้รับจากการไปติดตั้งให้เขา เราจะลงชื่อบัญชีว่าอะไรดี จึงจะเหมาะสม และถูกหลักบัญชี ลงเป้น รายได้ค่าบริการ ได้หรือเปล่าคะ

007:
ถ้ารับติดตั้งแอร์อย่างเดียว ลงเป็นรายได้ค่าบริการแต่ถ้าซื้อแอร์มา แล้วไปติดตั้งให้เขา  รายได้จากการขายแอร์และรายได้จากการติดตั้ง ให้ถือเป็นการขาย และลงเป็นรายได้จากการขายนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม