www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตค่ะ

(1/1)

พรชนก:
คือตอนนี้หนูกำลังทำเกี่ยวกับงบต้นทุนผลิตอยู่ค่ะ แต่มีปัญหาว่าหนูไม่เข้าใจและแยกค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่ค่อยเป็น ต่อไปนี้เป็นโจยท์ที่หนูกำลังทำอยู่นะค่อ

สินค้าคงเหลือ 1 กันยายน

วัตถุดิบ         40000

งานระหว่างทำ   12000

น้ำมันเชื้อเพลิง   2000

ชิ้นส่วนที่ใช้ซ่อมแซมโรงงาน   2800

สินค้าสำเร็จรูป   14000

ซื้อวัตถุดิบ   58000

ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง   5200

ค่าแรงงานทางตรง    83100

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน   2300

ค่าซ่อมแซมโรงงาน   4200

ค่าเสื่อมราคาโรงงาน  2700

เงินเดือนผู้ดูแลรักษา  1200

ค่าขนส่งออก   1900

ค่าแรงงานทางอ้อม   2000

สินค้าคงเหลือ 30 กันยายน

วัตถุดิบ    36000

งานระหว่างทำ   15000

น้ำมันเชื้อเพลิง   3400

ชิ้นส่วนที่ใช้ซ่อมแซมโรงงาน   2600

สินค้าสำเร็จรูป   120001. น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตไหม่ค่ะถ้าเป็นต้องนำมาหักปลายงวดหรือไม่

2.ชิ้นส่วนที่ใช้ซ่อมแซมโรงงาน ต้องนำมาหักปลายงวดหรือไม่

3. ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ในงบใหนค่ะ

กรุณาตอบคำถามด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

007:
จากโจทย์

น้ำมันเชื้อเพลิงและชิ้นส่วนที่ใช้ซ่อมแซมโรงงานต้องนำมาหักปลายงวดครับ

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ในงบต้นทุนผลิตครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม