www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปรับปรุงบัญชีตอนต้นปี

(1/1)

รักษ์:
1.เนื่องจากปี 49 บริษัท ฯให้สนง.ทำบัญชีเป็นผู้ทำบัญชีให้แต่มีบัญชีหลายบัญชีที่ยกมาไม่เป็นไปตามความเป็นจริง

เช่น ลูกหนี้ และเจ้าหนี้รายหลายได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วแต่ยังมียอดยกมาอยู่จะต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างค่ะ2. เรื่องการบันทึกการซื้อเมื่อปี 49 ทางผุ้ทำบัญชีได้บันทึกการซื้อโปรแกรมคอมฯสำหรับใช้กับเครื่องจักรราคา 358,557  บาท แต่ได้ลงบันทึกการจ่ายมัดจำ 50 % ไว้  

เดบิต  ภาษีซื้อ            11728.50

เดบิต  เงินมัดจำ           167750.00

เครดิต เจ้าหนี้                                 179278.50แต่ภายในเดือนที่ซื้อได้มีการรับสินค้าเสร็จสิ้นแล้วพร้อมทั้งจ่ายชำระเป็นเช็คล่วงหน้าทั้งหมด 4 ใบ

แต่ยังมียอดเงินมัดจำ 167750 ยกมา แล้วจะปรับปรุงอย่างไรดีค่ะ

007:
1. ต้องดูว่ารับชำระ และจ่ายชำระผ่านธนาคารหรือไม่ ถ้าใช่ แสดงว่ารายการดังกล่าวอาจไปหมกอยู่ในบัญชีเงินสด หรือเจ้าหนี้กรรมการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ก็ต้องปรับปรุงกับบัญชีนั้นๆครับ2. เมื่อได้รับสินค้า dr. สินทรัพย์ cr. เงินมัดจำ cr. เช็คลงวันที่ล่วงหน้า (ส่วนที่ยังค้างอยู่)ดังนั้น ปรับปรุงโดย dr. สินทรัพย์ cr. เงินมัดจำ  ครับ

และอย่าลืมปรับปรุงค่าเสื่อมราคาด้วยนะครับข้องใจ:
ซื้อโปรแกรมเงินเดือนมาราคา ประมาณ 60ม000บาท

บันทึกอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม