www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การโอนหุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่คะ

(1/1)

เซียมซี:


อยากทราบว่าการโอนหุ้นนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่อะคะขอรายละเอียดด้วยคะ

007:
กำไรจากการซื้อขายหุ้นที่ไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เสียภาษีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม