www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การแก้ไขใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี

(1/1)

จารุวรรณ:
ถ้าใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี ชื่อบริษัทพิมพ์ และรายละเอียดเขียนมือ แล้วใช้ปากกา น้ำเงิน และปากกาแดงเขียนรวมกัน ใช้ได้ไหม , และการขีดทับ แก้ไข โดยไม่เซ็นชื่อกำกับใช้ยื่นภาษีได้หรือไม่ค่ะ ขอคำตอบด่วนน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

a-man:
1.  ถ้าเป็นเอกสารออกเป็นชุดและเป็นการพิมพ์จากโรงพิมพ์ หรือ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับแล้ว  การแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่สามารถทำได้นะจ๊ะแต่หากพิมพ์เป็นฟอร์ม  แล้วมาเขียนรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ  รวมถึงปริมาณ  จำนวนเงิน  vat และราคารวม  สามารถใช้ปากกาเขียนได้จ๊ะ  และกฏหมายก็ไม่กำหนดว่าจะต้องใช้ปากกาสีอะไร2.  ส่วนที่จะมีการขีดแก้ไขนั้น  ไม่จำเป็นต้องมีการเซ็นชื่อกำกับจ๊ะ  แต่หากเป็นส่วนที่มีสาระสำคัญจะไม่สามารถขีด แก้ไขได้นะจ๊ะ3.  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบกำกับภาษีได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542

http://www.rd.go.th/publish/3568.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม