www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการซื้อมาขายไปแล้วมีกำไรขั้นต้นสูงมากควรหาค่าใช้จ่ายประเภทใดมาทำให้ประหยัดภาษี

(1/3) > >>

นักบัญชีมึนตึบ:
กิจการซื้อมาขายไป แต่มีกำไรขั้นต้นสูงมาก เงินเดือนผู้บริหาร ก้อตั้งให้สูงแล้ว มีการจ่ายโบนัสเต็มที่ มีค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้า ค่าเช่ารถ ค่าเช่าสำนักงาน หักแล้ว ประมาณการกำไรยังเหลือเกิน 10 ล้าน ไม่รู้ว่าใครพอจะมีวิธีประหยัดภาษีได้บ้างครับ

town:
ผมก็ไม่ทราบว่าซื้อขายอะไร  ถึงได้มีกำไรเหลือ  10 ล้าน  แต่ถ้ายอดกำไรสูงมากขนาดนี้  การจะหาค่าใช้จ่ายย่อมเป็นเรื่องยาก และถึงหาได้ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ  เพราะธรรมชาติของค่าใช้จ่าย  มักจะไม่ผันแปรตามรายได้  ผมจึงมองว่า  คงจะต้องมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนครับ  ส่วนจะทำได้แค่ไหน  คงต้องมาพิจารณารายละเอียดอีกทีครับ

นักบัญชีมึนตึบ:
ขอบคุณคุณ town สำหรับคำตอบครับ กิจการเป็นซื้อมาขายไปครับ แต่เนื่องจากเป็นการซื้อขายแบบโพรเจ็ค ยกล็อต และมาร์จิ้นค่อนข้างสูง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนที่แนะนำมา ผมไม่เข้าใจว่าจะสามารถทำได้อย่างไร เพราะจะสั่งซื้อก้อต่อเมื่อ มีออเดอร์แล้วเท่านั้นครับ

a-man:
ฮืม.. หากเป็นการซื้อมาขายไป  ที่มีหลักฐานการซื้อมาชัดเจน และไม่สามารถปรับต้นทุนเพิ่มได้  ถ้าอย่างนั้น  ลองพิจารณาหาค่าใช้จ่ายในทางภาษีเพิ่มเป็น  2  เท่าดูนะจ๊ะ  เช่นประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 148)  เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

http://www.rd.go.th/publish/29768.0.htmlประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 44)  เรื่อง    กำหนดรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่าย เพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/3214.0.htmlนักบัญชีมึนตึบ:
มีวิธีประหยัดภาษีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม