www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าจ้าง วิทยากร/ค่าตอบแทน

(1/1)

ดีดี้:
กรณี บริษัท

1.จ่ายค่าวิทยากร   ผู้รับ เป้น บุคคลธรรมดา  ด้านผู้รับ ถือเป็น เงินได้ ม.40 (2)  สมมุติ ถ้า เราจ่าย ให้  2,000  ต่อ ครั้ง  รายครั้ง แล้ว บริษัท  จะจ่ายค่าจ้างอย่างไร  หัก ณที่จ่ายยังไง   ช่วยแนะนำด้วยนะคะ     ขอบคุณค่ะ

2.จ่ายค่าตอบแทน/ค่านายหน้า

เช่น  จ่ายค่าจ้าง ให้กรรมการ  โดย เค้าไม่มีเงินเดือน  ไม่มีรายได้ทางอื่น    เช่น จ่าย ค่าตอบแทน รับทำงานให้ หรือ ผลตอบแทน จากการดำเนินงาน จากยอดขาย   50,000 บาท

a-man:
1.  ถ้าจบเป็นครั้งๆ  ก็จ่ายกันเป็นครั้งๆ  โดย

Dr.  ค่าวิทยากร  2,000

Cr.  เงินสด   2,000

( ในกรณีที่ไม่มีรายได้ทางอื่น หรือผู้หักไม่ทราบว่ามีรายได้ทางอื่น  เมื่อคำนวณแล้ว  ก็ไม่มีภาษีต้องหัก ณ ที่จ่าย  ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งนะจ๊ะ )แต่หากผู้รับยอมให้หักไว้  3%  ( หักเกินท่านสรรพากรไม่ว่า  หักขาดท่านไม่ยอมนะจ๊ะ )  ในกรณีที่หักก็จะบันทึกโดย

Dr.  ค่าวิทยากร  2,000

Cr.  เงินสด      1,940

Cr.  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง  602.  ก็เหมือนกันจ๊ะ  ถ้าคำนวณแล้วไม่มีภาษีต้องหัก ก็ไม่ต้องหักจ๊ะแต่ถ้าผู้รับยอมให้หัก  ก็หักได้จ๊ะสุนันทา:
บริษัท ต้อง หัก ณ ที่จ่าย กับผู้มีรายได้ ไม่เกิน 20000 บาท ต่อเดือนรึป่าวคะ (เค้าไม่ได้ทำประกันสังคม) แต่เราจ้างเค้าทุกเดือนคะ
มาเป็นวิทยากรคะ กับอีกคนทำหน้าที่ เกี่ยวกับ สื่อประชาสัมพันธ์คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม